ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

അമുക്കുരം

അശ്വഗന്ധം

ശാസ്ത്രനാമം : Withania somnifera (L.) Dunal
കുടുംബം : Solanaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Withania Root, Winter Cherry
സംസ്കൃതം : അശ്വഗന്ധാ, കുഷ്ഠഗന്ധിനി, തുരഗഗന്ധാ, വനജ, വാജിഗന്ധാ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര്, ഇല
രോഗസൂചന : നീർക്കെട്ട്, ക്ഷയം, ദുർബലത, വാതരോഗം
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : അശ്വഗന്ധാദിലേഹ്യം അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം

അമുക്കുരം

ഔഷധാവശ്യങ്ങൾക്കായി നട്ടുവളർത്തുന്ന കുറ്റിച്ചെടി. ഒരു മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ വളരുന്നു.

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close