ഒറ്റമൂലികൾ

അമിതവണ്ണം

Obesity

 • ബ്രഹ്മി ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ തേൻ ചേർത്തു കഴിക്കുക.
 • വേങ്ങക്കാതൽ കഷായം വെച്ച് തേൻ ചേർത്തു കഴിക്കുക.
 • ഒരു ടീസ്പൺ നല്ലെണ്ണയിൽ 5 ഗ്രാം ചുക്ക് പൊടിച്ചു ചേർത്ത് പതിവായി കഴിക്കുക.
 • തേനും (ചെറുതേനായാൽ കൂടുതൽ നന്ന്) വെള്ളവും സമം ചേർത്ത് ദിവസവും അതിരാവിലെ കുടിക്കുക.
 • ലന്തയില കാടിയിൽ അരച്ചുകലക്കി അരിയിട്ടു കഞ്ഞിവെച്ചു കുടിക്കുക.
 • വിഴാലരി പൊടിച്ചത് പത്തുഗ്രാം തേനിൽ കുഴച്ച് ദിവസേന രാത്രി.യിൽ കഴിക്കുക.
 • ഉങ്ങിൻവേര് കഷായം വെച്ചു സേവിക്കുക.
 • കറിവേപ്പില കഷായമുണ്ടാക്കി നെയ്യ് ചേർത്ത് കാച്ചി ദിവസവും രാവിലെ സേവിക്കുക.
 • കന്മദം പൊടിച്ച് തേനിൽ അതിരാവിലെ കഴിക്കുക.
 • കരിങ്ങാലിക്കാതൽകൊണ്ടു കഷായം വെച്ച് അതിൽ തേൻ ചേർത്ത് ദിവസേന കഴിക്കുക.
 • ചുക്കും കരിങ്ങാലിയും ഇട്ട് വെള്ളം വെന്ത് പാതിക്കുറുക്കി കുടിക്കുക.
 • കരിങ്ങാലിക്കാതലും നെല്ലിക്കയും കഷായം വെച്ച് തേൻ ചേർത്തു കഴിക്കുക.
Obesity

NB: ഒറ്റമൂലിചികിത്സ എന്നാൽ മൂലിക അഥവാ ചെടിയുടെ കായ, പൂവ്, ഇല, വേര് ഇവയിലേതെങ്കിലും ഭാഗം മാത്രം കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ എന്നതിനേക്കാൾ, പ്രായേണ നിസ്സാരങ്ങളായ മരുന്നുകൾകൊണ്ട് ഫലസിദ്ധിയുള്ള പൊടിക്കൈകൾ – Single drug therapy എന്നാണർഥം. പക്ഷേ, ഇതു കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സകന്റെ ഉപദേശം കൂടി ലഭ്യമാക്കണം. ശ്വാസംമുട്ടലിന് ആടലോടകനീര്, വാതരക്തത്തിനു വയൽച്ചുള്ളിക്കഷായം, പ്രമേഹത്തിനു മഞ്ഞൾ ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളം. തലമുറ തലമുറയായി പകർന്നുവന്ന അറിവിലൂടെ ഗൃഹൗഷധികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒറ്റമൂലികൾ പ്രത്യേകിച്ചും നിരപായങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ അനുഭവസിദ്ധങ്ങളായ ആ ചെറുപ്രയോഗങ്ങളാണ്, മുത്തശ്ശിമാരിൽനിന്നും പേരക്കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്നുവന്നത്.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close