ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

അമരി

നീല അമരി, നീല

ശാസ്ത്രനാമം : Indigofera tinctoria L
കുടുംബം : Leguminosae
ഇംഗ്ലീഷ : Indigo Plant
സംസ്കൃതം : ഗ്രാമ്യ, തുത്ഥാ, നീലിനീ, രജനീ, ശരഭീ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : സമൂലം
രോഗസൂചന : വിഷം, കൃമി, ചുമ, പ്ലീഹ രോഗങ്ങൾ, ശോധനപ്രശ്നങ്ങള്‍
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : നീലിതൈലം, നീലിതുളസ്യാദികഷായ ചൂർണം

അമരി

നീലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി മുൻ കാലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഔഷധാവശ്യങ്ങൾക്കായി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നര മീറ്റർ വരെ പൊക്കത്തിൽ വളരുന്നു.

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.


 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close