ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

അത്തി

അത്തിയാല്‍

ശാസ്ത്രനാമം : Ficus racemosa L.
കുടുംബം : Moraceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Cluster Fig, Country Fig, Insect Fig
സംസ്കൃതം : ഉദുംബരം, കൃമിഫല, ജന്തുഫല, സേവ്യ

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ :  തൊലി, കായ്, ഇല
രോഗസൂചന : ചുട്ടുനീറ്റൽ, ദുർമേദസ്സ്, രക്തപിത്തം, യോനിരോഗം
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : നാൽപാമരാദികേരം

അത്തിമരം

ഇന്തോ-മലേഷ്യൻ മേഖലയിലും ആസ്ത്രേലിയയിലും കാണപ്പെടുന്ന വലിയ വൃക്ഷം. കേരളത്തിലെ അർദ്ധനിത്യ ഹരിതവനങ്ങളിലും ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും വളരുന്നു. കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിന ജനിച്ചവരുടെ പുണ്യവൃക്ഷമായി കരുതപ്പെടുന്നു.

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close